همکاری در فروش

Web services (API)

Using the API, you can implement the entire process of buying tickets on your website, and a percentage of the amount will be added to your account for each purchase.

Web services (API)

If you are the owner of a website or application that has the possibility to connect to a bank portal, you can fully implement the process of buying tickets for Azadi Tower cultural and artistic complex in your system by receiving your own token. .
For every purchase made from your website, a percentage (proportionate to the agreement made with you) will be paid to you as commission.
You can sell any number of tickets up to your credit limit on the Azadi Tower website (which can be recharged online).

How to implement Azadi Tower ticket purchase web services in the form of REST and its output is Json, which allows you to implement it on any platform and software, whether web or mobile.

You can click here to view the documentation of Azadi Tower web service.
Also, if you wish to cooperate in sales through the implementation of the web service, you can register your request through the form below, so that after checking and concluding the contract, your special cargo token will be sent.

موارد مشابه
وب سرویس (API)
با استفاده از API می توانید تمام فرآیند خرید بلیط را بر روی وب سایت خود پیاده سازی کنید و به ازای هر خرید درصدی از مبلغ به حساب شما افزوده خواهد شد.
فروش سازمانی
شما می توانید بلیط بازدید از مجموعه آزادی را با تخفیف ویژه در اختیار کارمندان سازمان خود قرار دهید.
کد تخفیف اختصاصی
با هر استفاده از کد تخفیف اختصاصی شما، و تکمیل خرید، درصدی از مبلغ به حساب شما افزوده خواهد شد.
برج آزادی را بیش‌تر بشناسید
ســفری از عمق تاریــخ و هـــنر
تا فـــــــراز شاهــــــکار مــعماری
معرفی برج آزادی
مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی
تمامی حقوق متعلق به مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی می‌باشد.
صفحه اصلی
ورود | ثبت‌نام
رویدادها
خرید بلیط
رزرو سالن
معرفی برج
تماس با ما