معرفی برج آزادی

راه پله ها و میان طبقه

به فاصله بین آسانسورهای برج ازادی در بدنه برج میان طبقه می گویند

راه پله ها و میان طبقه

میان طبقه

به فاصله بین آسانسورهای برج ازادی در بدنه برج میان طبقه می گویند. به دلیل اینکه شیب پایه اجازه نمی دهد که آسانسور از این حد به بالاتر حرکت کنید این فضا برای تغییر آسانسور ساخته شده است.
در میان طبقات راهرویی قرار دارد که مسیر یا فاصله بین دو پایه مجاور محسوب می شود. این فضا به شکل آب انبارهای قدیمی ساخته شده است. در این فضا اتاق تاسیسات آسانسور قرارداد که در داخل آن اتاقک موتور قدیمی آسانسور، ساخت شرکت شیندلر سوئیس دیده می شود.

راه پله ها

در مجموعه آزادی سه نوع پلکان ایرانی استفاده شده است. سری اول پله‌ها که برگرفته شده از پله¬های سردآبه¬ها و آب انبارهای قدیمی ایران که به صورت شیب دار طراحی شده است و از موزه اصلی تا تراز صفر (هم سطح کف میدان) ادامه دارد. سری دوم پله‌ها، پله‌هایی کوتاه شبیه به کاخ آپادانا (تخت جمشید) قابل مشاهده هستند. ارتفاع این پله‌ها بین 12 تا 14 سانتی متر می‌باشد و سری سوم پله هایی شبیه به مساجد اصفهان (منار جنبان) قابل مشاهده هستند.

 


تسجيل الدخول | يسجل
الأحداث