معرفی برج آزادی

Hall of Iranology

Hall of Iranology is a miniature model of the map of Iran in the 1340s, which was made by Art Centrum (Czecho-Slovak Fine Arts Center).

Hall of Iranology

Hall of Iranology is a miniature model of the map of Iran in the 1340s, which was made by Art Centrum (Czecho-Slovak Fine Arts Center). The purpose of designing this space was to introduce Iran's history, architecture, culture, industry and geography to tourists. At the beginning of the 1940s, Iran included 14 central provinces, Khorasan, Isfahan, East Azerbaijan, Khuzestan, Mazandaran, Fars, Gilan, West Azerbaijan, Kerman, Kermanshahan, coastal ports and islands of the Oman Sea, Sistan and Baluchistan, Kurdistan, and at the end of this decade, 9 The provinces of Hamadan, Lorestan, Semnan, Chaharmahal and Bakhtiari, Ilam, Boyer Ahmad and Kohkiloyeh, Zanjan, Yazd and Bushehr were added, and Iran had 23 provinces.

In this forum, 17 provinces are located on the map.

At the time of its construction, Iranology Hall was called Audio Visual Hall and it consisted of the following 4 sections:

Hall entrance elements:

The end of the hall (passage of time):

In this part, we will have a short passage to the history and civilization of Iran. This space consists of several circles that show the passage of time from small to large.

Elements of the exit section of the hall:

موارد مشابه
تالار اقوام
تالار اقوام با این هدف طراحی شده است که آثاری از اقوام مختف ایران زمین به عنوان نماد در این قسمت گذاشته شود.
تالار کوچک
سالنی که با استفاده از تکنولوژی‌های جدید و توانایی ایجاد بعد برای تماشاگران، می‌تواند افکت‌های حرکتی فیلم‌های به نمایش درآمده را به صندلی‌های تماشاگران منتقل نماید.
طاق کسری یا روشن دان (طبقه دوم)
یکی از اصول مهم معماری ایرانی معماری قرینگی است که در تمام برج آزادی موضوع رعایت شده به جز یک قسمت که در طبقه‌ی دوم اتفاق افتاده است.
برج آزادی را بیش‌تر بشناسید
ســفری از عمق تاریــخ و هـــنر
تا فـــــــراز شاهــــــکار مــعماری
معرفی برج آزادی
مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی
تمامی حقوق متعلق به مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی می‌باشد.
صفحه اصلی
ورود | ثبت‌نام
رویدادها
خرید بلیط
رزرو سالن
معرفی برج
تماس با ما