معرفی برج آزادی

Introducing Azadi Tower

Azadi Tower has 4 pillars, the foundations of each of which are sunk 5 meters below the ground level. Azadi Tower is resistant to an earthquake with a magnitude of 7 to 5.7 on the Richter scale.

Introducing Azadi Tower

In 1345, the call for the design of the symbolic tower of the city of Tehran with the previous name of Shahyad Aria Mehr was given. One of the eligible conditions for the design of the structure is that the plan should not be more than 45 meters (due to the proximity to Mehr Abad airport). They judge. Among the participants who present their plans, the plan of a 24-year-old young man named Mr. Hossein Amanat; A graduate of architecture from Tehran University wins the competition. The construction of Azadi Tower began three years later in 1348, and its construction was completed in two and a half years in 1350; The construction started on May 1348 and the construction ended on October 24, 1350. Operation is on October 26, 1350.

The Freedom Tower was built to remind us of the king. But 7 years after its construction, with the arrival of Imam Khomeini (RA) in Iran, it became a symbol of the freedom of the Iranian nation. Mr. Amanat said in an interview that he is very happy that this place is no longer Shahyad and that it is Azadi Square and has become a symbol of Iran's freedom.

Mr. Hossein Amanat used a combination of architecture before and after Islam (Iranian places of worship) and modern architecture in the design of Azadi Tower, which includes the following:

 

موارد مشابه
تالار ایرانشناسی
تالار ایران شناسی ماکتی مینیاتوری از نقشه ایران در دهه 1340 است که توسط شرکت آرت سنترم (مرکز هنرهای زیبا چک اسلواکی) ساخته شده است.
تالار کهن (موزه اصلی)
این سالن که دقیقا در زیر برج آزادی واقع شده است، بدون هیچ ستونی وزن برج را تحمل می کند.
طاق کسری یا روشن دان (طبقه دوم)
یکی از اصول مهم معماری ایرانی معماری قرینگی است که در تمام برج آزادی موضوع رعایت شده به جز یک قسمت که در طبقه‌ی دوم اتفاق افتاده است.
برج آزادی را بیش‌تر بشناسید
ســفری از عمق تاریــخ و هـــنر
تا فـــــــراز شاهــــــکار مــعماری
معرفی برج آزادی
مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی
تمامی حقوق متعلق به مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی می‌باشد.
صفحه اصلی
ورود | ثبت‌نام
رویدادها
خرید بلیط
رزرو سالن
معرفی برج
تماس با ما