Introducing Azadi Tower

تالار کهن (موزه اصلی)

این سالن که دقیقا در زیر برج آزادی واقع شده است، بدون هیچ ستونی وزن برج را تحمل می کند.

تالار کهن (موزه اصلی)

تالار کهن دقیقا در قسمت زیرین برج آزادی قرار دارد. در چهار گوشه سالن، چهار پایه اصلی برج آزادی که عبارتند از دو آسانسور و دو راه پله را می بینید که به صورت ضربدری و قرینه هم قرار گرفته اند.

این سالن که دقیقا در زیر برج آزادی واقع شده است، بدون هیچ ستونی وزن برج را تحمل می کند و دلیل آن معماری خاص و استفاده از خرپاها وکاربندی های سقف این قسمت می باشد. در دوطرف سالن دو تخته سنگ 3.5 تنی از جنس گرانیت همدان که نمونه درب های ورودی مجموعه آزادی است قرار داده شده است.

آسانسورهای دو گوشه سالن ساخت کمپانی شیندلر سوئیس می باشند. تنها تغییر در قسمت کابین که در گذشته از جنس چوب و در زمان حال از جنس فلز هست، می باشد. موتور و تجهیزات فنی این آسانسورها تغییری نکرده است.
در مرکز این فضا تندیسی از سازنده برج آزادی آقای مهندس محمد پور فتحی قرار دارد. آقای محمد پورفتحی سازنده برج آزادی بوده است. وی در سال 1297 به دنیا آمد و در سال 1370دار فانی را وداع گفت. ایشان رئیس شرکت ماپ و پیمانکار اصلی ساخت برج آزادی بود.

در این فضا، ویترین هایی دیده می شود که از شیشه های سه لایه ضد گلوله استفاده شده است. در گذشته در آن جواهرات سلطنتی به نمایش گذاشته شده بود و در حال حاضر به موزه دوربین های عکاسی قدیمی که کلکسیون شخصی جناب آقای محمد علی جدید الاسلام می باشد پرداخته شده استدر این مجموعه نزدیک به هزار دوربین عکاسی، فیلمبرداری و ادوات آن به نمایش گذاشته شده است. دوربین هایی با قدمت چند قرن، دوربین های جاسوسی، دوربین ها و ادوات خاص نظامی از جذابیت های این موزه است.

 

related items
Hall of Iranology
Hall of Iranology is a miniature model of the map of Iran in the 1340s, which was made by Art Centrum (Czecho-Slovak Fine Arts Center).
Introducing Azadi Tower
Azadi Tower has 4 pillars, the foundations of each of which are sunk 5 meters below the ground level. Azadi Tower is resistant to an earthquake with a magnitude of 7 to 5.7 on the Richter scale.
Know more about Azadi tower
A journey through the depth of history and art
Up to the architectural masterpiece
Introducing Azadi tower
Azadi tower cultural and artistic complex
All rights belong to Azadi tower cultural art collection.
Home
Login | Register
Events
Buy ticket
Hall reservation
Introducing tower
Contact us